Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Testun 3 - Dydd Llun, 22ain Ebrill, 2024 16:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

70.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 195 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 25/09/23, 19/03/24 ac 26/03/24

Dogfennau ychwanegol:

71.

Cynllun Gwres Caerau pdf eicon PDF 124 KB

Gwahoddwyr:

 

Y Cynghorydd John Spanswick - Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

 

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau

Ieuan Sherwood - Rheolwr y Gr?p - Economi, Adnoddau Naturiol a   Chynaliadwyedd

Paul Smith – Rheolwr Rhaglen Datgarboneiddio

 

Alasdair Wilcock – Cyfarwyddwr Maple Cone

 

72.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi - Perfformiad Chwarter 3 2023/24 pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

73.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

74.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.