Agenda a Chofnodion

Extraordinary Meeting of Subject Overview and Scrutiny Committee 3, Pwyllgor Craffu Testun 3 - Dydd Mawrth, 26ain Mawrth, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

67.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

68.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

69.

Galw Penderfyniad y Cabinet i Mewn: Defnydd Arfaethedig o Brotocol Trosglwyddo Trafodion Tir gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer Tir ym Mrynmenyn a Bryncethin pdf eicon PDF 125 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Rhys Goode – Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

 

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau

Justin Kingdon - Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Landlord Corfforaethol

Laura Griffiths - Rheolwr Gr?p Cyfreithiol a Gwasanaethau Democrataidd 

 

Dogfennau ychwanegol: