Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Mercher, 25ain Medi, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 62 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 17/07/19

 

4.

Monitro Cyllideb 2019/20 - Rhagolwg Refeniw Chwarter 1 pdf eicon PDF 159 KB

Gwahoddedigion:

 

Trsolwg a ChraffuAdborth o Gyfarodydd

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Trawsnewid Digidol pdf eicon PDF 352 KB

Gwahoddedigion:

 

Mark Shephard, Prif Weithredwr

Martin Morgans, Pennaeth GwasanaethPerfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth

Phil O’Brien, Rheolwr GrwpTrawsnewid a Gwasanaethau Cwsmer

Councillor Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd

6.

Trosolwg a Chraffu - Adborth o Gyfarodydd pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.