Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 09:30

Lleoliad: I'w gynnal o bell trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Monitro Cyllideb 2020-21 - Rhagolwg Refeniw Chwarter 3 pdf eicon PDF 237 KB

Gwahoddwyr:

 

Pob aelod o'r Cabinet a'r Bwrdd rheoli Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 240 KB

5.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.