Agenda

Cyfarfod cyfun o'r holl bwyllgorau Craffu, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Iau, 21ain Ionawr, 2021 10:00

Lleoliad: o bell trwy Skype for Business

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau o Fuddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwblgan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan yCyngor o 1 Medi 2008.

4.

Y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2021-22 i 2024-25 pdf eicon PDF 304 KB

GwasanaethauCymdeithasol a Lles

 

Gwahoddwyr:

Cynghorydd Huw David, Arweinydd

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd

Cabinet Cynghorydd Nicole Burnett, Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Cabinet Cynghorydd Dhanisha Patel - Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau Dyfodol

 

Gill Lewis, Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid (dros dro)

Claire Marchant, Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cynghorydd

Mark Shephard Prif Weithredwr

Kelly Watson Prif SwyddogGwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio

 

Jacqueline Davies, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Deborah Exton Dirprwy Bennaeth Cyllid dros dro

Laura Kinsey, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant

Christopher Morris - Rheolwr Cyllid - Rheoli Cyllidebau: Gwasanaethau cymdeithasol a Lles / Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr

 

CyfarwyddiaethPrif Weithredwyr

 

Gwahoddwyr:

Cynghorydd Huw David, Arweinydd

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd

Cabinet Cynghorydd Dhanisha Patel - Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau Dyfodol

 

Gill Lewis, Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid (dros dro)

Mark Shephard Prif Weithredwr

Kelly Watson Prif SwyddogGwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio

 

Deborah Exton, Dirprwy Bennaeth Cyllid dros dro

Martin Morgans, Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth

Christopher Morris, Rheolwr Cyllid - Rheoli Cyllidebau: Gwasanaethau cymdeithasol a Lles / Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau Brys

ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.