Agenda

Pwyllgor Craffu Ar Y Cyd Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd
Dydd Llun, 23ain Medi, 2019 14:00

Lleoliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Vale, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Cyswllt: Sarah Daniel  Scrutiny Support Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datgan Budd

Derbyn datganiadau buddiant (os oes rhai) gan yr Aelodau.

                                                           

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 88 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 24/06/19

4.

Diweddariad Trafnidiaeth yr Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol - Metro Plus pdf eicon PDF 177 KB

5.

Datblygu Gweithlu Medrus a Mynd i’r Afael â Diweithdra pdf eicon PDF 193 KB

6.

Adroddiadau Gwybodaeth ar gyfer Nodi pdf eicon PDF 149 KB

(a) Cofnodion Cabinet ar y cyd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - 15 Gorffennaf 2019

 

(b) Cynllun Busnes Blynyddol 2019-20 - Adroddiad Perfformiad Chwarter 1.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenraglen Waith, Hyfforddiant ac Amserlen o Gyfarfodydd pdf eicon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol: