Agenda

Pwyllgor Craffu Ar Y Cyd Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd
Dydd Llun, 20fed Ionawr, 2020 10:00

Lleoliad: Ystafell Sirhowy, Ty Penallta, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tredomen Parc, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau buddiant (os oes rhai) gan yr Aelodau.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 88 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 23/09/19

4.

Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol Rhanbarth Prifddinas Caerdydd - Cynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd Cychwynnol pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Busnes Blynyddol 2019-20 - Adroddiad Perfformiad Cwarter 2 pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiadau Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenraglen Gwaith, Hyfforddiant ac Amserlen Cyfarfodydd pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol: