Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Iau, 7fed Tachwedd, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 26/06/2019

 

4.

Monitro Cyllideb 2019-20 - Rhagolwg Refeniw Chwarter 2 pdf eicon PDF 171 KB

Pob Cabinet a CMB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Trosolwg a Chraffu - Adborth o Gyfarodydd pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.