Agenda

Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (B)
Dydd Gwener, 8fed Tachwedd, 2019 10:00, NEWYDD

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman  Democratic Services Section

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Deddf Trwyddedu 2003 Adran 17, Cais am Drwydded Adeilad - Owen's Ty, Stryd Llewellyn, Nantymoel, Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol: