Agenda

Arbennig, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Llun, 4ydd Tachwedd, 2019 10:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Galw i Mewn Penderfyniad y Cabinet: Meysydd Chwarae, Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored a Phafiliynau Parciau pdf eicon PDF 74 KB

Gwahoddwyr:

 

Mark Shephard – PrifWeithredwr

Huw David – Arweinydd

Hywel Williams – DirprwyArweinydd

Richard Young – Aelod Cabinet – Cymunedau

Zak Shell – Pennaeth Gweithrediadau - Gwasanaethau Cymunedol

Guy Smith – Swyddog Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Kevin Mulcahy – Rheolwr Gr?p - Priffyrdd a Mannau Gwyrdd

Dogfennau ychwanegol: