Search results

Results 1 to 10 for your search 'Data Retention'.

Page: 1 2 Nesaf Y dudalen nesaf o ganlyniadau'r chwiliad

If the item you require is not listed then chwilio eto.

Cydweddu'n Wych = Cydweddu'n Wych. Yn Cydweddu'n Dda = Yn Cydweddu'n Dda . Cydweddiad Cyffredinol = Cydweddiad Cyffredinol.


Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 23/09/2015 - Pwyllgor Archwiliad ag Arolwg Plant a Phobl Ifanc (1)

5. Recruitment and Retention of Social Workers

Invitees: Cllr Hailey Townsend, Cabinet Member, Childrens Social Services and Equalities Susan Cooper, Corporate Director, Social Services and Wellbeing Catherine Parry, Interim Head of Safeguarding and Family Support Jane Iles Unison Trade Union Representative Zenda Caravaggi GMB Trade Union Repres...


Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 13/10/2014 - Pwyllgor Archwiliad ag Arolwg Plant a Phobl Ifanc (2)

4. Recruitment and Retention of Social Workers

Invitees Deborah McMillan, Corporate Director - Children Cllr Huw David, Cabinet Member Children Young People Colin Turner, Head of Safeguarding and Family Support Susan Cooper, Corporate Director Wellbeing Debra Beeke, Workforce Development Manager ...


Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 11/06/2015 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli (3)

8j P/15/125/FUL - 41 Merthymawr Road Bridgend - Retention of fence to Front/Side of Property


Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 30/04/2015 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli (4)

8h P/15/125/FUL - 41 Merthyr Mawr Road, Bridgend - Retention of Fence to Front and Side of Property


Cydweddu'n Wych Materion Allweddol: Polisi Cadw Data (5)

Er mwyn i'r Cabinet gymeradwyo'r Polisi Cadw Data a fydd yn nodi cyfrifoldebau a gweithgareddau'r Cyngor mewn perthynas 'r data mae'n eu cadw gyda phwyslais ar gyflwyno amserlen cadw data y cytunwyd arni gan yr holl Gyfarwyddiaethau...

Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 30/01/2018 - Cabinet (6)

147. Polisi Cadw Data

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Gweithredol a Phartneriaeth adroddiad i'r Cabinet gymeradwyo'r Polisi Cadw Data a fyddai'n nodi cyfrifoldebau a gweithgareddau'r Cyngor mewn perthynas 'r data roedd yn ei gadw gyda phwyslais ar gyflwyno amserlen cadw data a fyddai n cael ei chytuno...


Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 07/06/2018 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli (7)

127. Apeliadau

Cyflwynodd Rheolwr Datblygu a Rheoli Adeiladu adroddiad ar yr apeliadau a dderbyniwyd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor. PENDERFYNWYD: Y nodir yr apeliadau canlynol a dderbyniwyd ers y cyfarfod diwethaf :- Rhif y Cod Testun yr Ap l A/18/3200227 (1828) Trawsnewid 3 garej cloi i fyny yn siop fach; gare...


Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 25/05/2017 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli (8)

12. Apeliadau


Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli (9)

8e P/16/725/FUL - Oldcastle Junior School Site, South Street, Bridgend


Cydweddu'n Wych Cyfarfod: 15/10/2015 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli (10)

8e P/15/543 FUL - 133 Cowbridge Road, Bridgend


Page: 1 2 Nesaf Y dudalen nesaf o ganlyniadau'r chwiliad