Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Jefferson Tildesley MBE

Ystadegau mynychu Cynghorydd Jefferson Tildesley MBE
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   64%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   25% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   36%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Jefferson Tildesley MBE
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Yn bresennol
18/12/2019 Cyngor ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Cyngor ,22/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Cyngor ,26/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Cyngor ,11/03/2020 Yn bresennol
10/12/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,10/12/2019 Disgwyliedig
09/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,09/10/2019 Absennol
30/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,30/10/2019 Absennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,21/01/2020 Absennol
03/02/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,03/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
24/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,24/01/2020 Yn bresennol