Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Jefferson Tildesley MBE

Ystadegau mynychu Cynghorydd Jefferson Tildesley MBE
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   50%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   50%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Jefferson Tildesley MBE
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
01/05/2019 Cyngor ,01/05/2019 Absennol
15/05/2019 Cyngor ,15/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Yn bresennol
15/07/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,15/07/2019 Yn bresennol
29/07/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,29/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
29/04/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,29/04/2019 Absennol
03/06/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,03/06/2019 Absennol
04/06/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,04/06/2019 Yn bresennol
08/07/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,08/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/08/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,23/08/2019 Disgwyliedig
09/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,09/10/2019 Absennol