Attendance

Presenoldeb Councillor Maxine Lewis

Ystadegau mynychu Councillor Maxine Lewis
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   59%
Present, as expected, virtual:6   35%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Maxine Lewis
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
17/01/2024, 16:00 Cyngor ,17/01/2024, 16:00 Present, as expected, virtual
07/02/2024, 16:00 Cyngor ,07/02/2024, 16:00 Present, as expected, virtual
28/02/2024, 16:00 Cyngor ,28/02/2024, 16:00 Yn bresennol
13/03/2024, 16:00 Cyngor ,13/03/2024, 16:00 Yn bresennol
17/04/2024, 16:00 Cyngor ,17/04/2024, 16:00 Yn bresennol
15/05/2024, 16:00 Cyngor ,15/05/2024, 16:00 Disgwyliedig
03/01/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (A) ,03/01/2024, 10:00 Yn bresennol
09/01/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,09/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
12/03/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,12/03/2024, 10:00 Yn bresennol
30/04/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,30/04/2024, 10:00 Yn bresennol
06/12/2023, 15:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,06/12/2023, 15:00 Present, as expected, virtual
19/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,19/01/2024, 10:00 Yn bresennol
19/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,19/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
15/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,15/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
22/05/2024, 10:00 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
27/02/2024, 11:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/02/2024, 11:00 Yn bresennol
22/05/2024, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,22/05/2024, 09:30 Yn bresennol
20/03/2024, 09:30 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,20/03/2024, 09:30 Disgwyliedig
01/02/2024, 10:25 Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol ,01/02/2024, 10:25 Cafwyd Ymddiheuriad
08/05/2024, 10:00 Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol ,08/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual