Attendance

Presenoldeb Councillor Richard Williams

Ystadegau mynychu Councillor Richard Williams
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   62%
Present, as expected, virtual:7   33%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Richard Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
17/01/2024, 16:00 Cyngor ,17/01/2024, 16:00 Present, as expected, virtual
07/02/2024, 16:00 Cyngor ,07/02/2024, 16:00 Yn bresennol
28/02/2024, 16:00 Cyngor ,28/02/2024, 16:00 Yn bresennol
13/03/2024, 16:00 Cyngor ,13/03/2024, 16:00 Yn bresennol
17/04/2024, 16:00 Cyngor ,17/04/2024, 16:00 Yn bresennol
15/05/2024, 16:00 Cyngor ,15/05/2024, 16:00 Disgwyliedig
11/03/2024, 16:00 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,11/03/2024, 16:00 Yn bresennol
26/03/2024, 14:00 Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (B) ,26/03/2024, 14:00 Yn bresennol
02/05/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (B) ,02/05/2024, 10:00 Yn bresennol
31/01/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,31/01/2024, 10:00 Yn bresennol
02/04/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,02/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
06/12/2023, 15:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,06/12/2023, 15:00 Present, as expected, virtual
19/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,19/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
19/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,19/02/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,15/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
30/11/2023, 10:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,30/11/2023, 10:00 Yn bresennol
11/01/2024, 10:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,11/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
22/02/2024, 10:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,22/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
04/04/2024, 10:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,04/04/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
29/04/2024, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,29/04/2024, 14:00 Yn bresennol
10/05/2024, 11:30 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,10/05/2024, 11:30 Present, as expected, virtual
22/05/2024, 10:00 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
27/02/2024, 11:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/02/2024, 11:00 Yn bresennol
22/05/2024, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,22/05/2024, 09:30 Yn bresennol