Attendance

Presenoldeb Cynghorydd David Lewis

Ystadegau mynychu Cynghorydd David Lewis
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   70%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   83% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   30%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd David Lewis
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
03/06/2019 Bwrdd Gwasanaethau Lleol ,03/06/2019 Disgwyliedig
19/11/2019 Bwrdd Gwasanaethau Lleol ,19/11/2019 Absennol
11/06/2019 Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir ,11/06/2019 Disgwyliedig
10/09/2019 Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir ,10/09/2019 Disgwyliedig
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Yn bresennol
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Yn bresennol
04/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,04/06/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,11/06/2019 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
30/07/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,30/07/2019 Yn bresennol
09/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,09/08/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,19/11/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Panel Apeliadau ,24/07/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,11/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/09/2019 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,05/09/2019 Yn bresennol
14/11/2019 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,14/11/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,20/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
01/08/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,01/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,12/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
24/10/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,24/10/2019 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,06/11/2019 Yn bresennol
13/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad