Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Janice Lewis

Ystadegau mynychu Cynghorydd Janice Lewis
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   70%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   30%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Janice Lewis
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
01/05/2019 Cyngor ,01/05/2019 Yn bresennol
15/05/2019 Cyngor ,15/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Disgwyliedig
17/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,17/06/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,02/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
27/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,27/08/2019 Yn bresennol
30/09/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,30/09/2019 Yn bresennol
15/05/2019 Panel Apeliadau ,15/05/2019 Yn bresennol
13/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,13/06/2019 Yn bresennol
08/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,08/08/2019 Yn bresennol
05/06/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,05/06/2019 Yn bresennol
03/07/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,03/07/2019 Yn bresennol
16/09/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,16/09/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,10/10/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,09/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/06/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,20/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
01/08/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,01/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,12/09/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,21/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
21/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,21/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
04/07/2019 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,04/07/2019 Yn bresennol