Attendance

Presenoldeb Cynghorydd John McCarthy

Ystadegau mynychu Cynghorydd John McCarthy
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   80%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   20%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John McCarthy
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
18/11/2020 Cyngor ,18/11/2020 Yn bresennol
16/12/2020 Cyngor ,16/12/2020 Yn bresennol
20/01/2021 Cyngor ,20/01/2021 Yn bresennol
24/02/2021 Cyngor ,24/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Cyngor ,10/03/2021 Yn bresennol
10/11/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,10/11/2020 Yn bresennol
05/01/2021 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,05/01/2021 Yn bresennol
16/03/2021 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,16/03/2021 Yn bresennol
04/02/2021 Panel Apeliadau ,04/02/2021 Yn bresennol
19/04/2021 Panel Apeliadau ,19/04/2021 Yn bresennol
16/11/2020 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,16/11/2020 Absennol
17/12/2020 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,17/12/2020 Yn bresennol
20/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,20/01/2021 Absennol
21/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,21/01/2021 Disgwyliedig
25/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,25/01/2021 Disgwyliedig
17/11/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,17/11/2020 Yn bresennol
16/12/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,16/12/2020 Absennol