Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Dhanisha Patel

Ystadegau mynychu Cynghorydd Dhanisha Patel
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
Yn bresennol:3

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Dhanisha Patel
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
21/05/2019 Cabinet ,21/05/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cabinet ,18/06/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Cabinet ,23/07/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Cabinet ,10/09/2019 Yn bresennol
17/09/2019 Cabinet ,17/09/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir ,11/06/2019 Disgwyliedig
10/09/2019 Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir ,10/09/2019 Disgwyliedig
01/05/2019 Cyngor ,01/05/2019 Yn bresennol fel dirprwy
15/05/2019 Cyngor ,15/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Disgwyliedig
03/06/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,03/06/2019 Yn bresennol
16/09/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,16/09/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,10/10/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/04/2019 Disgwyliedig
01/05/2019 Pwyllgor Penodiadau ,01/05/2019 Yn bresennol
11/10/2019 Pwyllgor Penodiadau ,11/10/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,17/07/2019 Yn bresennol
25/09/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,25/09/2019 Yn bresennol
04/07/2019 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,04/07/2019 Yn bresennol
29/05/2019 Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol ,29/05/2019 Yn bresennol
04/09/2019 Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol ,04/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad