Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Malcolm James

Ystadegau mynychu Cynghorydd Malcolm James
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   58%
Present, as expected, virtual:3   25%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   17%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Malcolm James
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
17/01/2024, 16:00 Cyngor ,17/01/2024, 16:00 Present, as expected, virtual
07/02/2024, 16:00 Cyngor ,07/02/2024, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/02/2024, 16:00 Cyngor ,28/02/2024, 16:00 Yn bresennol
13/03/2024, 16:00 Cyngor ,13/03/2024, 16:00 Disgwyliedig
17/04/2024, 16:00 Cyngor ,17/04/2024, 16:00 Yn bresennol
15/05/2024, 16:00 Cyngor ,15/05/2024, 16:00 Disgwyliedig
26/03/2024, 14:00 Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (B) ,26/03/2024, 14:00 Yn bresennol
02/05/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (B) ,02/05/2024, 10:00 Yn bresennol
31/01/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,31/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
02/04/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,02/04/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
08/02/2024, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,08/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
27/02/2024, 11:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/02/2024, 11:00 Yn bresennol
22/05/2024, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,22/05/2024, 09:30 Absennol