Attendance

Presenoldeb Cynghorydd David Owen

Ystadegau mynychu Cynghorydd David Owen
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   13%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   8% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):13   87%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd David Owen
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Absennol
18/12/2019 Cyngor ,18/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
22/01/2020 Cyngor ,22/01/2020 Absennol
26/02/2020 Cyngor ,26/02/2020 Absennol
11/03/2020 Cyngor ,11/03/2020 Absennol
19/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,19/11/2019 Yn bresennol
14/01/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,14/01/2020 Absennol
10/03/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,10/03/2020 Absennol
24/10/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,24/10/2019 Absennol
05/12/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,05/12/2019 Absennol
16/01/2020 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,16/01/2020 Absennol
27/02/2020 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,27/02/2020 Absennol
06/11/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,06/11/2019 Absennol
25/02/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,25/02/2020 Absennol