Attendance

Presenoldeb Cynghorydd David Owen

Ystadegau mynychu Cynghorydd David Owen
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   20%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   8% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):12   80%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd David Owen
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
01/05/2019 Cyngor ,01/05/2019 Yn bresennol
15/05/2019 Cyngor ,15/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Disgwyliedig
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Disgwyliedig
07/05/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,07/05/2019 Absennol
04/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,04/06/2019 Absennol
11/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,11/06/2019 Absennol
30/07/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,30/07/2019 Absennol
09/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,09/08/2019 Absennol
29/04/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,29/04/2019 Absennol
20/06/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,20/06/2019 Yn bresennol
01/08/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,01/08/2019 Absennol
12/09/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,12/09/2019 Absennol
21/05/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,21/05/2019 Absennol
21/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,21/05/2019 Absennol
13/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/08/2019 Absennol