Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Brian Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Brian Jones
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   36%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   78% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   64%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Brian Jones
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
15/07/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,15/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
29/07/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,29/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,17/06/2019 Absennol
02/07/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,02/07/2019 Yn bresennol
27/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,27/08/2019 Absennol
30/09/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,30/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
22/10/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,22/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
06/11/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,06/11/2019 Yn bresennol
13/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad