Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Brian Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Brian Jones
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   73%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   27%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Brian Jones
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
19/05/2021, 15:00 Cyngor ,19/05/2021, 15:00 Yn bresennol
23/06/2021, 15:00 Cyngor ,23/06/2021, 15:00 Yn bresennol
21/07/2021, 15:00 Cyngor ,21/07/2021, 15:00 Yn bresennol
15/09/2021, 15:00 Cyngor ,15/09/2021, 15:00 Disgwyliedig
10/05/2021, 16:00 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,10/05/2021, 16:00 Yn bresennol
20/09/2021, 16:00 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,20/09/2021, 16:00 Disgwyliedig
12/08/2021, 10:00 Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (B) ,12/08/2021, 10:00 Disgwyliedig
20/08/2021, 10:00 Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (B) ,20/08/2021, 10:00 Yn bresennol
06/07/2021, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,06/07/2021, 10:00 Absennol
17/08/2021, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,17/08/2021, 10:00 Yn bresennol
31/08/2021, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,31/08/2021, 10:00 Absennol
25/05/2021, 10:00 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,25/05/2021, 10:00 Yn bresennol
25/05/2021, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,25/05/2021, 09:30 Absennol
13/07/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/07/2021, 10:00 Yn bresennol