Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Kay Rowlands

Ystadegau mynychu Cynghorydd Kay Rowlands
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   56%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   44%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Kay Rowlands
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Yn bresennol
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Yn bresennol
15/07/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,15/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
29/07/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,29/07/2019 Disgwyliedig
30/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,30/10/2019 Yn bresennol
05/06/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,05/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
03/07/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,03/07/2019 Yn bresennol
16/09/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,16/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,10/10/2019 Yn bresennol
06/06/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,06/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/10/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
04/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,04/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
07/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,07/11/2019 Yn bresennol
04/07/2019 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,04/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
21/11/2019 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,21/11/2019 Disgwyliedig