Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Alex Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Alex Williams
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   73%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   27%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Alex Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/12/2019 Cyngor ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Cyngor ,22/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Cyngor ,26/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Cyngor ,11/03/2020 Yn bresennol
14/11/2019 Pwyllgor Archwilio ,14/11/2019 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,30/01/2020 Yn bresennol
09/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,09/10/2019 Yn bresennol
30/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,30/10/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,21/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/02/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,03/02/2020 Yn bresennol
17/10/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/03/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
24/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,24/01/2020 Yn bresennol