Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Amanda Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Amanda Williams
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   62%
Present, as expected, virtual:5   38%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
In attendance, virtual:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Amanda Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
17/01/2024, 16:00 Cyngor ,17/01/2024, 16:00 Yn bresennol
07/02/2024, 16:00 Cyngor ,07/02/2024, 16:00 Present, as expected, virtual
28/02/2024, 16:00 Cyngor ,28/02/2024, 16:00 Yn bresennol
13/03/2024, 16:00 Cyngor ,13/03/2024, 16:00 Yn bresennol
17/04/2024, 16:00 Cyngor ,17/04/2024, 16:00 Yn bresennol
15/05/2024, 16:00 Cyngor ,15/05/2024, 16:00 Disgwyliedig
04/12/2023, 11:00 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,04/12/2023, 11:00 Yn bresennol
18/01/2024, 11:00 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,18/01/2024, 11:00 Yn bresennol
11/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,11/04/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
08/02/2024, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,08/02/2024, 10:00 In attendance, virtual
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,14/12/2023, 10:00 Yn bresennol
17/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,17/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,21/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
20/03/2024, 09:30 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,20/03/2024, 09:30 Present, as expected, virtual