Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Martyn Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Martyn Jones
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   81%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   19%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Martyn Jones
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
18/11/2020 Cyngor ,18/11/2020 Yn bresennol
16/12/2020 Cyngor ,16/12/2020 Absennol
20/01/2021 Cyngor ,20/01/2021 Yn bresennol
24/02/2021 Cyngor ,24/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Cyngor ,10/03/2021 Yn bresennol
07/12/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,07/12/2020 Yn bresennol
15/03/2021 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,15/03/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
11/11/2020 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,11/11/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
14/12/2020 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,14/12/2020 Yn bresennol
02/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,02/12/2020 Yn bresennol
14/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,14/01/2021 Yn bresennol
20/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,20/01/2021 Yn bresennol
21/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,21/01/2021 Disgwyliedig
25/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,25/01/2021 Yn bresennol
01/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,01/02/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,03/03/2021 Yn bresennol
14/04/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,14/04/2021 Yn bresennol