Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Bridie Sedgebeer

Ystadegau mynychu Cynghorydd Bridie Sedgebeer
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   58%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   42%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Bridie Sedgebeer
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
18/11/2020 Cyngor ,18/11/2020 Yn bresennol
16/12/2020 Cyngor ,16/12/2020 Yn bresennol
20/01/2021 Cyngor ,20/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
24/02/2021 Cyngor ,24/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Cyngor ,10/03/2021 Yn bresennol
15/02/2021 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,15/02/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
07/12/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,07/12/2020 Yn bresennol
15/03/2021 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,15/03/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
04/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,04/11/2020 Yn bresennol
25/03/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/03/2021 Disgwyliedig
12/11/2020 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/11/2020 Yn bresennol
28/01/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/01/2021 Disgwyliedig
20/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,20/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
21/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,21/01/2021 Disgwyliedig
25/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,25/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad