Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Bridie Sedgebeer

Ystadegau mynychu Cynghorydd Bridie Sedgebeer
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   25%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Bridie Sedgebeer
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
22/01/2020 Cyngor ,22/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Cyngor ,26/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Cyngor ,11/03/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,30/01/2020 Absennol
04/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,04/06/2020 Disgwyliedig
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,21/01/2020 Yn bresennol
03/02/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,03/02/2020 Yn bresennol
30/06/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,30/06/2020 Disgwyliedig
06/07/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,06/07/2020 Disgwyliedig
12/03/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/03/2020 Yn bresennol
24/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,24/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad