Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Julia Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Julia Williams
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   29%
Cafwyd Ymddiheuriad:10   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   71%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Julia Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/12/2019 Cyngor ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Cyngor ,22/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Cyngor ,26/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
11/03/2020 Cyngor ,11/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
19/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,19/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
14/01/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,14/01/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,10/03/2020 Yn bresennol
14/11/2019 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,14/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,23/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
06/11/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,06/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
24/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,24/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
25/02/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,25/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad