Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Julia Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Julia Williams
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   47%
Cafwyd Ymddiheuriad:8   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   53%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Julia Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Disgwyliedig
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
04/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,04/06/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,11/06/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,30/07/2019 Yn bresennol
09/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,09/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
19/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,19/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
24/07/2019 Panel Apeliadau ,24/07/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,11/07/2019 Yn bresennol
05/09/2019 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,05/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
14/11/2019 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,14/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
06/11/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,06/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad