Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Tom Beedle

Ystadegau mynychu Cynghorydd Tom Beedle
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   10%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Tom Beedle
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
01/05/2019 Cyngor ,01/05/2019 Yn bresennol
15/05/2019 Cyngor ,15/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad (Outside body duties)
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,07/05/2019 Yn bresennol
04/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,04/06/2019 Disgwyliedig
11/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,11/06/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,30/07/2019 Yn bresennol
09/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,09/08/2019 Yn bresennol
13/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,13/06/2019 Yn bresennol
08/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,08/08/2019 Yn bresennol
03/06/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,03/06/2019 Yn bresennol
04/06/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,04/06/2019 Yn bresennol
08/07/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,08/07/2019 Yn bresennol
23/08/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,23/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad (On leave)
09/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,09/10/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,21/05/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,21/05/2019 Yn bresennol
13/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/08/2019 Yn bresennol
04/07/2019 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,04/07/2019 Yn bresennol