Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Richard Collins

Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard Collins
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   70%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   83% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   30%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard Collins
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Yn bresennol
18/12/2019 Cyngor ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Cyngor ,22/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Cyngor ,26/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Cyngor ,11/03/2020 Yn bresennol
19/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,19/11/2019 Yn bresennol
14/01/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,14/01/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,10/03/2020 Yn bresennol
09/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,09/10/2019 Yn bresennol
30/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,30/10/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,21/01/2020 Absennol
03/02/2020 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,03/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
24/10/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,24/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/12/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,05/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
16/01/2020 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,16/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
27/02/2020 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,27/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
06/11/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,06/11/2019 Yn bresennol
24/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,24/01/2020 Yn bresennol
25/02/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,25/02/2020 Yn bresennol