Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Mike Clarke

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mike Clarke
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   89%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   11%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mike Clarke
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
24/02/2021, 15:00 Cyngor ,24/02/2021, 15:00 Yn bresennol
10/03/2021, 15:00 Cyngor ,10/03/2021, 15:00 Yn bresennol
19/05/2021, 15:00 Cyngor ,19/05/2021, 15:00 Yn bresennol
23/06/2021, 15:00 Cyngor ,23/06/2021, 15:00 Yn bresennol
21/07/2021, 15:00 Cyngor ,21/07/2021, 15:00 Disgwyliedig
15/02/2021, 16:00 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,15/02/2021, 16:00 Absennol
10/05/2021, 16:00 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,10/05/2021, 16:00 Yn bresennol
21/04/2021, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,21/04/2021, 09:30 Yn bresennol
17/06/2021, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,17/06/2021, 09:30 Disgwyliedig
15/07/2021, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,15/07/2021, 09:30 Disgwyliedig
18/02/2021, 10:00 Pwyllgor Safonnau ,18/02/2021, 10:00 Yn bresennol
25/02/2021, 10:00 Pwyllgor Safonnau ,25/02/2021, 10:00 Yn bresennol
29/06/2021, 10:00 Pwyllgor Safonnau ,29/06/2021, 10:00 Disgwyliedig