Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Mike Kearn

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mike Kearn
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   14%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mike Kearn
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
01/05/2019 Cyngor ,01/05/2019 Yn bresennol
15/05/2019 Cyngor ,15/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad (On leave)
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Yn bresennol
04/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,04/06/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,11/06/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,30/07/2019 Yn bresennol
09/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) ,09/08/2019 Yn bresennol
13/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,13/06/2019 Yn bresennol
08/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,08/08/2019 Yn bresennol
05/06/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,05/06/2019 Yn bresennol
03/07/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,03/07/2019 Yn bresennol
16/09/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,16/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad (Other personal or family responsibilities)
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,10/10/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,09/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,20/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad (On leave)
01/08/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,01/08/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,12/09/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,21/05/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,21/05/2019 Yn bresennol
13/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/08/2019 Yn bresennol