Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Gary Thomas

Ystadegau mynychu Cynghorydd Gary Thomas
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   88% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   33%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Gary Thomas
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Yn bresennol
18/12/2019 Cyngor ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Cyngor ,22/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Cyngor ,26/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Cyngor ,11/03/2020 Yn bresennol
22/10/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,22/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/12/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,17/12/2019 Yn bresennol
11/02/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,11/02/2020 Yn bresennol
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,10/10/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,22/01/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,05/02/2020 Yn bresennol
16/03/2020 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,16/03/2020 Yn bresennol
14/11/2019 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,14/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,23/01/2020 Yn bresennol
24/10/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,24/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/12/2019 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,05/12/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,16/01/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,27/02/2020 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,06/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/10/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/03/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/03/2020 Yn bresennol
24/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,24/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
25/02/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,25/02/2020 Absennol