Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Elaine Venables

Ystadegau mynychu Cynghorydd Elaine Venables
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   50%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   50%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Elaine Venables
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
18/11/2020 Cyngor ,18/11/2020 Yn bresennol
16/12/2020 Cyngor ,16/12/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
20/01/2021 Cyngor ,20/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
24/02/2021 Cyngor ,24/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Cyngor ,10/03/2021 Yn bresennol
16/11/2020 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,16/11/2020 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,17/12/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
04/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,04/11/2020 Yn bresennol
25/03/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/03/2021 Disgwyliedig
20/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,20/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
21/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,21/01/2021 Disgwyliedig
25/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,25/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
03/12/2020 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,03/12/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
08/03/2021 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,08/03/2021 Yn bresennol