Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Huw David

Ystadegau mynychu Cynghorydd Huw David
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 26   96%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%
Yn bresennol:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Huw David
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
22/10/2019 Cabinet ,22/10/2019 Yn bresennol
13/11/2019 Cabinet ,13/11/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cabinet ,19/11/2019 Yn bresennol
17/12/2019 Cabinet ,17/12/2019 Yn bresennol
14/01/2020 Cabinet ,14/01/2020 Yn bresennol
21/01/2020 Cabinet ,21/01/2020 Yn bresennol
11/02/2020 Cabinet ,11/02/2020 Yn bresennol
25/02/2020 Cabinet ,25/02/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Cabinet ,10/03/2020 Yn bresennol
21/10/2019 Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,21/10/2019 Disgwyliedig
19/12/2019 Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,19/12/2019 Disgwyliedig
09/03/2020 Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,09/03/2020 Disgwyliedig
23/10/2019 Cyngor ,23/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Cyngor ,20/11/2019 Yn bresennol
18/12/2019 Cyngor ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Cyngor ,22/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Cyngor ,26/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Cyngor ,11/03/2020 Yn bresennol
10/12/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,10/12/2019 Yn bresennol
11/10/2019 Pwyllgor Penodiadau ,11/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Pwyllgor Penodiadau ,20/11/2019 Yn bresennol
04/12/2019 Pwyllgor Penodiadau ,04/12/2019 Yn bresennol
18/12/2019 Pwyllgor Penodiadau ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Penodiadau ,22/01/2020 Yn bresennol
17/02/2020 Pwyllgor Penodiadau ,17/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Pwyllgor Penodiadau ,11/03/2020 Yn bresennol
07/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,07/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,20/01/2020 Yn bresennol
24/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,24/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
21/11/2019 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,21/11/2019 Yn bresennol
04/03/2020 Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol ,04/03/2020 Yn bresennol