Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Huw David

Ystadegau mynychu Cynghorydd Huw David
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Huw David
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
01/08/2019 Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,01/08/2019 Disgwyliedig
21/05/2019 Cabinet ,21/05/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cabinet ,18/06/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Cabinet ,23/07/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Cabinet ,10/09/2019 Yn bresennol
17/09/2019 Cabinet ,17/09/2019 Yn bresennol
15/07/2019 Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,15/07/2019 Disgwyliedig
12/09/2019 Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,12/09/2019 Disgwyliedig
21/10/2019 Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,21/10/2019 Disgwyliedig
01/05/2019 Cyngor ,01/05/2019 Yn bresennol
15/05/2019 Cyngor ,15/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Cyngor ,19/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cyngor ,18/09/2019 Yn bresennol
15/07/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,15/07/2019 Yn bresennol
29/07/2019 Fforwm Cyngor Tref a Chymuned ,29/07/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/04/2019 Disgwyliedig
01/05/2019 Pwyllgor Penodiadau ,01/05/2019 Yn bresennol
11/10/2019 Pwyllgor Penodiadau ,11/10/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,17/07/2019 Yn bresennol
04/07/2019 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,04/07/2019 Yn bresennol
29/05/2019 Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol ,29/05/2019 Yn bresennol
04/09/2019 Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol ,04/09/2019 Yn bresennol