Committee attendance

Pwyllgor Penodiadau, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Norah Clarke 1
Cynghorydd Huw David 1
Cynghorydd Tom Giffard 0
Cynghorydd Dhanisha Patel 1
Cynghorydd Ross Penhale-Thomas 1
Cynghorydd John Spanswick 1
Cynghorydd Tim Thomas 1
Cynghorydd Richard Young 1