Committee attendance

Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nicole Burnett 1
Cynghorydd Mike Clarke 0
Cynghorydd Norah Clarke 1
Cynghorydd Huw David 1
Cynghorydd Keith Edwards 1
Cynghorydd Jane Gebbie 0
Cynghorydd Tom Giffard 1
Cynghorydd Cheryl Green 1
Cynghorydd Malcolm James 0
Cynghorydd Dhanisha Patel 1
Cynghorydd Charles Smith 1
Cynghorydd David White 0
Cynghorydd Philip White 1
Cynghorydd Hywel Williams 1
Cynghorydd Richard Young 0