Committee attendance

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A), 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Tom Beedle 4
Cynghorydd Richard Collins 2
Cynghorydd Mike Kearn 5
Cynghorydd David Lewis 4
Cynghorydd David Owen 1
Cynghorydd Aniel Pucella 5
Cynghorydd Julia Williams 3