Committee attendance

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Tom Beedle 2
Cynghorydd Richard Collins 1
Cynghorydd Pam Davies 2
Cynghorydd Altaf Hussain 1
Cynghorydd Malcolm James 2
Cynghorydd Brian Jones 2
Cynghorydd Mike Kearn 2
Cynghorydd David Lewis 2
Cynghorydd Janice Lewis 1
Cynghorydd John McCarthy 0
Cynghorydd David Owen 0
Cynghorydd Aniel Pucella 2
Cynghorydd Gary Thomas 1
Cynghorydd Julia Williams 1