Committee attendance

Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Huw David 0