Committee attendance

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stuart Baldwin 2
Cynghorydd Jon-Paul Blundell 2
Cynghorydd Nicole Burnett 2
Cynghorydd Norah Clarke 2
Cynghorydd Richard Collins 1
Cynghorydd Huw David 1
Cynghorydd Jane Gebbie 2
Cynghorydd Tom Giffard 2
Cynghorydd Cheryl Green 2
Cynghorydd Martyn Jones 2
Cynghorydd Dhanisha Patel 1
Cynghorydd Ross Penhale-Thomas 2
Cynghorydd Kay Rowlands 2
Cynghorydd Rod Shaw 2
Cynghorydd Charles Smith 1
Cynghorydd John Spanswick 1
Cynghorydd Tim Thomas 1
Cynghorydd Alex Williams 1
Cynghorydd Hywel Williams 1
Cynghorydd Richard Young 1