Committee attendance

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jon-Paul Blundell 5
Cynghorydd Nicole Burnett 4
Cynghorydd Norah Clarke 3
Cynghorydd Huw David 2
Cynghorydd Jane Gebbie 3
Cynghorydd Tom Giffard 5
Cynghorydd Cheryl Green 5
Cynghorydd Martyn Jones 2
Cynghorydd Dhanisha Patel 3
Cynghorydd Ross Penhale-Thomas 3
Cynghorydd Kay Rowlands 1
Cynghorydd Rod Shaw 4
Cynghorydd Charles Smith 1
Cynghorydd John Spanswick 3
Cynghorydd Tim Thomas 4
Cynghorydd Carolyn Webster 2
Cynghorydd Philip White 3
Cynghorydd Hywel Williams 2
Cynghorydd Richard Young 3