Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Aelodaeth

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 3
Ceidwadwr 2
Democratiaid Rhyddfrydol 1
Llafur 5
Plaid Cymru 0
Totals 11 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk