Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Trwyddedu

Aelodaeth

Pwyllgor Trwyddedu political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 4
Ceidwadwr 2
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 7
Plaid Cymru 1
Propel 0
Totals 14 seats

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Democratic Services.

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk