Manylion y Pwyllgor

Panel Apeliadau

Aelodaeth

Panel Apeliadau political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 4
Ceidwadwr 1
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 6
Plaid Cymru 1
Totals 12 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democratraidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk