Manylion y Pwyllgor

Panel Apeliadau

Aelodaeth

Panel Apeliadau political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 5
Ceidwadwr 0
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 5
Plaid Cymru 0
Propel 0
Totals 10 seats

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democratraidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643694 / 643513

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk