Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Penodiadau

Aelodaeth

Pwyllgor Penodiadau political balance
Teitl Seddi
Annibynnol 2
Ceidwadwr 0
Democratiaid Rhyddfrydol 0
Llafur 3
Plaid Cymru 1
Propel 0
Totals 6 seats

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643148 / 643147 / 643694

E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk